Birth Worker


Work on the farrowing pigs are not for the faint of heart. Photo series comes from an unnamed Czech factory farm. The way of life in this farm is hidden from the public. Unfortunately, quality of life animals have here is very poor. Effectivity and economic prosperity are top priorities here. However, quality of life is not getting serious attention. Would broader knowledge of these facts to public help improve the situation? Will consumer pay more money for goods, if these additional money will help improve quality of life for livestock?


Porodní pracovnice


Práce na porodně prasat není pro slabé povahy. Soubor pochází z nejmenovaného českého velkochovu. Tento přísně hlídaný uzavřený chov je oddělen od našeho světa a s přirozeným prostředím pro zvířata nemá téměř nic společného. Jde především o efektivnost a ekonomičnost. Na životní pohodu zvířat se nehledí. Napomohla by větší míra informovanosti spotřebitelů změnit současný stav? Je spotřebitel ochoten připlatit si za zboží, pokud tím napomůže důstojnějšímu životu hospodářských zvířat?

Práce na porodně prasat není pro slabé povahy. Soubor pochází z nejmenovaného českého velkochovu kde má maminka dříve pracovala. Tento přísně hlídaný uzavřený chov je oddělen od našeho světa a s přirozeným prostředím pro zvíř
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
Using Format