Mother


Being a divorced mother with a child is a hard work.

This story is unique, the whole time persuasively blindsided
all common clichés in the family lives.
This woman, which doesn’t have much faith in
man anymore, got used to living on her own and took
over all the burden of a male work. That it what makes

her physically and mentally resistant despite all conflicts.


Matka


Být rozvedenou ženou s dítětem není lehké.Tento příběh je jedinečný, po celou dobu úderně bortí všechna obyčejná klišé v životě rodin. Žena, která nemá moc velkou důvěru v muže si zvykla žít sama po svém a všechnu tíhu mužské práce převzala na sebe. Všemi možnými prostředky si buduje vlastní samostatnost a nezávislost. Stává se tak psychicky i fyzicky odolnou nazvdory všem rozporům.

 Being a divorced mother with a child is a hard work.
This story is unique, the whole time persuasively blindsided 
all common clichés in the family lives.
This woman, which doesn’t have much faith in
man anymore, got used to living on her own and took 
over all the burden of a male work. That it what makes 
her physically and mentally resistant despite all conflicts.
Být rozvedenou ženou s dítětem není lehké.Tento příběh je jedinečný, po celou dobu úderně bortí všechna obyčejná klišé v životě rodin.
Žena, která nemá moc velkou důvěru v muže si zvykla žít sama po svém a všechnu tíhu mužské práce převzala na sebe.
Všemi možnými prostředky si buduje vlastní samostatnost a nezávislost.
 Stává se tak psychicky i fyzicky odolnou nazvdory všem rozporům.
Using Format