Memoirs


Pig Index of the fourth litter - Birth Hall C - Box 260-280 Each Sow is marked with number and has data card on her health and overall birth rate. This catalogue deals with listing of total number of born and dead piglets for one sow. Sows with good results are assigned to the next litter. Sows with inappropriate results are marked as pig for slaughter and they don’t continue in litter. The purpose of these statistics is to create the report of the best sows genetic ideals. The most important in pigs breeding is a great fertility and low birth mortality.

Memoáry

Katalog prasnic čtvrtého vrhu, box 260-280, porodní hala C. Každá prasnice je značena číslem a má vedenou kartu s údaji o svém zdraví a o celkové porodnosti. Tento katalog profiluje prasnice po čtvrtém vrhu a zabývá se výčtem údajů celkem narozených a mrtvých selat na prasnici. Prasnice s dobrými výsledky jsou zařazeny do dalšího vrhu. Prasnice s nevhodnými výsledky jsou označeny jako jatečné a dále ve vrhu
nepokračují. Účelem této statistiky je zobrazit přehled prasnic s nejlepším genetickým materiálem, které se přibližují genetickým ideálům ve šlechtění prasat a to je velká plodnost a malá úmrtnost.
Pig Index of the fourth litter - Birth Hall C - Box 260-280
Each Sow is marked with number and has data card on her health and overall birth rate. 

This catalogue deals with listing of total number of born and dead piglets f

This catalogue deals with listing of total number of born and dead piglets for one sow. Sows with good results are assigned to the next litter
Sows with inappropriate results are marked as pig for slaughter and they don’t continue in litter. The purpose of these statistics is to create the report of the best sows genetic ideals. The most important in pigs breeding .
Katalog prasnic čtvrtého vrhu, box 260-280, porodní hala C. Každá prasnice je značena číslem a má vedenou kartu s údaji o svém zdraví a o celkové porodnosti. Tento katalog profiluje prasnice po čtvrtém vrhu a zabývá se výčtem
údajů celkem narozených a mrtvých selat na prasnici. Prasnice s dobrými výsledky jsou zařazeny do dalšího vrhu - a to posledního vrhu pátého. Prasnice s nevhodnými výsledky jsou označeny jako jatečné a dále ve vrhu
nepokračují. Účelem této statistiky je zobrazit přehled prasnic s nejlepším genetickým materiálem, které se přibližují genetickým ideálům ve šlechtění prasat a to je velká plodnost a malá úmrtnost.
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
The purpose of these statistics is to create the report of the best sows genetic ideals. The most important in pigs breeding is a great fertility and low birth mortality.
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison, portrait of pigs, satelite maps of farm big breeds
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison, portrait of pigs, satelite maps of farm big breeds
porcine pigs, animal conditions, animal treatment, cruelty, farm animals, animal farms, pig farm, concentration camp, 21st century, mother, prison, portrait of pigs, satelite maps of farm big breeds
Using Format