Our World, 2016


When I was six years old I saw four men slaughter a goat from a window. I remember that the goat was staring at me. Her head fell beside the body but she was still winking at me. When my mum saw me crying, she gave me a paper and crayons and said: “Why don’t you draw that goat?” 


 I have a very positive relationship to animals from my childhood. I played also with our animals which we raised for meat. I have a good feeling that our animals had relative freedom and good life condition before they needed to fulfill their mission. Farm animals are here to feed us. But we need to keep it in balance. We should give farm animals same care and love as we give to our domestic animals. We should strive for creation of good environment and life conditions for our farm animals.

  
Náš svět, 2016


Když mi bylo asi šest let, z okna jsem viděla jak čtyři muži poráží kozu. Pamatuji si, že se ta koza na mě dívala. Měla už hlavu vedle těla a pořád na mě mrkala. Mamka viděla že pláču, tak mi dala doruky papír a pastelky ať tu kozu nakreslím... 


 Už od malička mám vřelý vztah ke zvířatům. I přesto, že některá zvířata jsou u nás na maso, tak je mám ochočené. Mám dobrý vnitřní pocit z toho, že všechna zvířata co doma chováme jsou určitým způsobem svobodná a mají své pohodlí a příjemný život než splní svá poslání. Hospodářská zvířata jsou našim užitkem a obživou - ovšem všechno musí  být vyváženo. Člověk by těmto zvířatům měl projevit stejně velkou úctu a péči jako svému domácimu mazlíčkovi. Vytvořit vhodné podmínky k jejich životu, aby nijak fyzicky ani psychicky nestrádala.  

 I have a very positive relationship to animals from my childhood. I played also with our animals which we raised for meat. I have a good feeling that our animals had relative freedom and good life condidition before they nee
But we need to keep it in balance. We should give farm animals same care and love as we give to our domestic animals. We should srtive for creation of good environment and life conditions for our farm animals.When my mun saw
But we need to keep it in balance. We should give farm animals same care and love as we give to our domestic animals. We should srtive for creation of good environment and life conditions for our farm animals.When my mun saw
But we need to keep it in balance. We should give farm animals same care and love as we give to our domestic animals. We should srtive for creation of good environment and life conditions for our farm animals.When my mun saw
When I was six years old I saw four men slaughter a goat from a window. I remember that the goat was staring at me. Her head fell beside the body but she was still winking at me.When my mun saw me crying, she gave me a paper
When I was six years old I saw four men slaughter a goat from a window. I remember that the goat was staring at me. Her head fell beside the body but she was still winking at me.When my mun saw me crying, she gave me a paper
When I was six years old I saw four men slaughter a goat from a window. I remember that the goat was staring at me. Her head fell beside the body but she was still winking at me.When my mun saw me crying, she gave me a paper
When my mun saw me crying, she gave me a paper and crayons and said: “Why don’t you draw that goat?”
Už od malička mám vřelý vztah ke zvířatům. I přesto, že některá zvířata jsou u nás na maso, tak je mám ochočené. Mám dobrý vnitřní pocit z toho, že všechna zvířata co doma chováme jsou určitým způsobem svobodná a mají své poh
Using Format